Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kedves Látogató!

Ön Turbucz Erzsébet református lelkész, vallástanár, közoktatási szakértő honlapjára látogatott el. Ezeken az oldalakon a Református Hit-és Erkölcstan tanításával kapcsolatos témákban találhatnak bejegyzéseket. Ez a honlap egy éve indult el, és folyamatosan bővült, és reménység szerint bővülni is fog, hogy az idelátogató olvasók ne csalódottan menjenek tovább, hanem találjanak az éppen aktuális feladatukhoz segítséget.

Bizonyára mindenki, aki használja az oldalakra feltett anyagokat tisztában van azzal, hogy a digitális tartalmak is szerzői jogvédelem alatt állnak. Jó magam is igyekszem minden írásomat a megfelelő forrással megjelölni, kérem Ön is ezt tegye, ne használja fel illetéktelenül az itt olvasottakat.

Amennyiben a megjelentetett írásokkal kapcsolatban kérdése, vagy véleménye van, azt kérem, hogy az erzsiturbucz@gmail.com címen tegye meg. Ígérem, a lehetőségekhez mérten igyekszem válaszolni.

beolvasas.jpgBizonyára nem vagyok egyedül azzal a gondolattal, hogy a kapott talentumainkkal egyszer majd el kell számolnunk a mi Mennyei Atyánknak.Szeretnék azok közé a szolgák közé tartozni, akik hűségesen használták fel, azt a keveset is amit kaptak, hogy majd együtt örülhessenek Urukkal, és ezt kívánom azoknak is, akik szolgatársaim ezen az úton.

Áldás, békesség!

 

 

 

 

 

30. Zákeus, a jerikói fővámszedő története

2022.02.21

Zákeus kistermetű volt. De Jézust, akiről már ő is sokat hallott, mindenképpen meg akarta nézni. A sokaság gyűrűjében nem látta őt. Ezért előrefutott, felmászott egy fügefára, onnét minden jól látott. Amikor Jézus odaért, felnézett a fára:

kép forrása a digitális tankönyvből: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_3/17.html (2022. 02.21.)

 

28. Lázár feltámasztásának története

2022.02.14

"Lázár súlyos beteg lett. Mária üzent Jézusnak:

 • Uram, akit te szeretsz, beteg lett.

Jézus visszaüzent:

 • Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségéért van, hogy ezáltal dicsőüljön meg az Isten Fia.

Két napig még ott maradtak. Aztán így szólt tanítványaihoz:

 • Menjünk vissza Júdeába!
 • Mester, most akartak megkövezni a zsidók és újra odamégy?
 • Lázár, a mi barátunk elaludt. Elmegyek, hogy felébresszem.
 • Uram, ha alszik, meggyógyul. – Azt gondolták a tanítványok, hogy Jézus valóban csak az alvásról beszél. Jézus akkor nyíltan megmondta nekik:
 • Lázár meghalt. És örülök, hogy nem voltam ott. Tiértetek, hogy higgyetek! Most pedig menjünk el hozzá!"

Kép forrása: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_4/19.html (2022. 02.14.)

 

 

 

23. Nagy vacsora példázata feladatok

2022.02.14

kép forrása: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_4/a_nagy_vacsora.html (2022. 02.14.)

 

23. Nagy vacsora példázata

2022.02.14

 • "Boldog ember az, aki Isten országának a vendége!

Jézus ismét példázattal válaszolt:

 • Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. Amikor elkészült a vacsora, elküldte szolgáját, hogy hívja a hivatalosakat:
 • Jöjjetek, minden készen van!"

kép forrása a digitális tankönyvből: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_4/a_nagy_vacsora.html (2022. 02. 14.)

 

23. Nagy vacsora példázata, javítókulcs

2022.02.14

A kép forrása: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_4/a_nagy_vacsora.html (2022.02.14.)

 

20. A házasságtörő asszony történet

2022.02.13

"Egy reggel a templomban tanított, amikor az írástudók és a farizeusok egy asszonyt vezettek eléje, akit házasságtörésen értek. Középre állították és vádolták:

 • Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Te mit mondasz?"

Kép forrása: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_7/15.html (2022. 02.13.)

 

 

 

31. Jézus bevonul Jeruzsálembe történet

2022.01.27

 

"Néhány nap múlva tovább indultak. Jeruzsálem felé közeledtek. Jézus két tanítványt küldött e legközelebbi faluba.

 • Menjetek be az előttetek levő faluba. Ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat, a csikójával együtt. Oldjátok el, és hozzátok ide hozzám. Ha valaki szól valamit, ennyit mondjatok: az Úrnak van szüksége rájuk. Azonnal el fogják engedni."

Kép forrása: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_4/18.html (2022. 01.27.)

 

 

 

29. Salamon király történet

2022.01.27

"Negyven évig uralkodott Dávid király, aztán pihenni tért őseihez. Utána Salamont emelték trónra és megerősödött a királyi hatalom Salamon kezében.

Feleségül vette a fáraó leányát, és ott lakott vele Dávid városában, Jeruzsálemben.

Egyik éjjel megjelent az Úr Salamonnak:

 • Kérj valamit, én megadom neked!
 • Uram, én még egészen fiatal vagyok: adj azért a szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni a népedet, különbséget téve a jó és rossz között! – válaszolta Salamon az Úrnak.

Kép forrása:http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_4/15.html (2022.01.27.)

 

 

 

42. Péter apostol Kornéliusz házánál

2022.01.16

 

 

"Élt Cézáreában egy római százados. Istenfélő és buzgó ember volt egész házanépével együtt. Sokat segített a rászorulókon. Az egyik napon látomást látott. Egy angyal nevén szólította:

 • Kornéliusz!

Ő megrémült tőle, ránézett és megkérdezte:

 • Mi az, Uram?
 • Imádságaidat és alamizsnáidat Isten látja és nem felejtette el. Ő válaszol most neked. Küldj embereket Joppéba, hívasd magadhoz Pétert, aki egy Simon nevű timárnál lakik a tengerparton. Ő majd elmondja neked, amit tenned kell.

Az angyal eltávozott. Kornéliusz előhívta két szolgáját és egy katonáját. Elmondott nekik mindent, és elküldte őket Joppéba."

Kép forrása:http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_7/14.html (2022. 01.16.) 

 

 

 

7. Jézus megkeresztelése

2022.01.12

"Jézus is eljött Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János meglepődött Jézus kérésén:

 • Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj engem és mégis te jössz énhozzám?

Jézus így felelt:

 • Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot..."

kép forrása: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_5/10_jezus_megkeresztelkedese.html (2022. 01.12.)

 

 

 

Képgaléria

ALBERT SCHWEITZER

Dátum: 2015.12.05
Fénykép: 5
Mappák: 0

KÁLVIN ÉV KÉPEI

Dátum: 2015.04.21
Fénykép: 5
Mappák: 0

MŰVELETHANGSÚLYOS JÁTÉKOK ILLUSZTRÁCIÓI

Dátum: 2018.12.26
Fénykép: 0
Mappák: 0

NAPLEMENTE

Dátum: 2015.09.29
Fénykép: 4
Mappák: 0

TÉLI KÉPEK ALCSÚTON

Dátum: 2015.12.05
Fénykép: 3
Mappák: 0
 

Fényképek