Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az archívum

Cikkek találhatók

8. Jézus megkísértése

2022.01.12

 

"Miután Jézus megkeresztelkedett, a Lélek indítására elment a pusztába. Kietlen táj volt ez, sziklák, kövek, amerre csak látott. Egyedül volt. Negyven napon át imádkozott, gondolkodott, böjtölt. A hosszú böjt után megéhezett. Ekkor a nagy kísértő, az ördög megkörnyékezte:"

kép forrása: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_5/12_jezus_megkisertese.html (2022.10.12.)

 

 

 

7. Jézus megkeresztelése

2022.01.12

"Jézus is eljött Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János meglepődött Jézus kérésén:

  • Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj engem és mégis te jössz énhozzám?

Jézus így felelt:

  • Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot..."

kép forrása: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_5/10_jezus_megkeresztelkedese.html (2022. 01.12.)

 

 

 

42. Péter apostol Kornéliusz házánál

2022.01.16

 

 

"Élt Cézáreában egy római százados. Istenfélő és buzgó ember volt egész házanépével együtt. Sokat segített a rászorulókon. Az egyik napon látomást látott. Egy angyal nevén szólította:

  • Kornéliusz!

Ő megrémült tőle, ránézett és megkérdezte:

  • Mi az, Uram?
  • Imádságaidat és alamizsnáidat Isten látja és nem felejtette el. Ő válaszol most neked. Küldj embereket Joppéba, hívasd magadhoz Pétert, aki egy Simon nevű timárnál lakik a tengerparton. Ő majd elmondja neked, amit tenned kell.

Az angyal eltávozott. Kornéliusz előhívta két szolgáját és egy katonáját. Elmondott nekik mindent, és elküldte őket Joppéba."

Kép forrása:http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_7/14.html (2022. 01.16.) 

 

 

 

29. Salamon király történet

2022.01.27

"Negyven évig uralkodott Dávid király, aztán pihenni tért őseihez. Utána Salamont emelték trónra és megerősödött a királyi hatalom Salamon kezében.

Feleségül vette a fáraó leányát, és ott lakott vele Dávid városában, Jeruzsálemben.

Egyik éjjel megjelent az Úr Salamonnak:

  • Kérj valamit, én megadom neked!
  • Uram, én még egészen fiatal vagyok: adj azért a szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni a népedet, különbséget téve a jó és rossz között! – válaszolta Salamon az Úrnak.

Kép forrása:http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_4/15.html (2022.01.27.)

 

 

 

31. Jézus bevonul Jeruzsálembe történet

2022.01.27

 

"Néhány nap múlva tovább indultak. Jeruzsálem felé közeledtek. Jézus két tanítványt küldött e legközelebbi faluba.

  • Menjetek be az előttetek levő faluba. Ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat, a csikójával együtt. Oldjátok el, és hozzátok ide hozzám. Ha valaki szól valamit, ennyit mondjatok: az Úrnak van szüksége rájuk. Azonnal el fogják engedni."

Kép forrása: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_4/18.html (2022. 01.27.)

 

 

 

Mappák találhatók

Mappák nem találhatók