Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az archívum

Cikkek találhatók

8. Jézus megkísértése

2022.01.12

 

"Miután Jézus megkeresztelkedett, a Lélek indítására elment a pusztába. Kietlen táj volt ez, sziklák, kövek, amerre csak látott. Egyedül volt. Negyven napon át imádkozott, gondolkodott, böjtölt. A hosszú böjt után megéhezett. Ekkor a nagy kísértő, az ördög megkörnyékezte:"

kép forrása: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_5/12_jezus_megkisertese.html (2022.10.12.)

 

 

 

7. Jézus megkeresztelése

2022.01.12

"Jézus is eljött Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János meglepődött Jézus kérésén:

 • Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj engem és mégis te jössz énhozzám?

Jézus így felelt:

 • Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot..."

kép forrása: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_5/10_jezus_megkeresztelkedese.html (2022. 01.12.)

 

 

 

42. Péter apostol Kornéliusz házánál

2022.01.16

 

 

"Élt Cézáreában egy római százados. Istenfélő és buzgó ember volt egész házanépével együtt. Sokat segített a rászorulókon. Az egyik napon látomást látott. Egy angyal nevén szólította:

 • Kornéliusz!

Ő megrémült tőle, ránézett és megkérdezte:

 • Mi az, Uram?
 • Imádságaidat és alamizsnáidat Isten látja és nem felejtette el. Ő válaszol most neked. Küldj embereket Joppéba, hívasd magadhoz Pétert, aki egy Simon nevű timárnál lakik a tengerparton. Ő majd elmondja neked, amit tenned kell.

Az angyal eltávozott. Kornéliusz előhívta két szolgáját és egy katonáját. Elmondott nekik mindent, és elküldte őket Joppéba."

Kép forrása:http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_7/14.html (2022. 01.16.) 

 

 

 

29. Salamon király történet

2022.01.27

"Negyven évig uralkodott Dávid király, aztán pihenni tért őseihez. Utána Salamont emelték trónra és megerősödött a királyi hatalom Salamon kezében.

Feleségül vette a fáraó leányát, és ott lakott vele Dávid városában, Jeruzsálemben.

Egyik éjjel megjelent az Úr Salamonnak:

 • Kérj valamit, én megadom neked!
 • Uram, én még egészen fiatal vagyok: adj azért a szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni a népedet, különbséget téve a jó és rossz között! – válaszolta Salamon az Úrnak.

Kép forrása:http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_4/15.html (2022.01.27.)

 

 

 

31. Jézus bevonul Jeruzsálembe történet

2022.01.27

 

"Néhány nap múlva tovább indultak. Jeruzsálem felé közeledtek. Jézus két tanítványt küldött e legközelebbi faluba.

 • Menjetek be az előttetek levő faluba. Ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat, a csikójával együtt. Oldjátok el, és hozzátok ide hozzám. Ha valaki szól valamit, ennyit mondjatok: az Úrnak van szüksége rájuk. Azonnal el fogják engedni."

Kép forrása: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_4/18.html (2022. 01.27.)

 

 

 

20. A házasságtörő asszony történet

2022.02.13

"Egy reggel a templomban tanított, amikor az írástudók és a farizeusok egy asszonyt vezettek eléje, akit házasságtörésen értek. Középre állították és vádolták:

 • Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Te mit mondasz?"

Kép forrása: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_7/15.html (2022. 02.13.)

 

 

 

23. Nagy vacsora példázata, javítókulcs

2022.02.14

A kép forrása: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_4/a_nagy_vacsora.html (2022.02.14.)

 

23. Nagy vacsora példázata

2022.02.14

 • "Boldog ember az, aki Isten országának a vendége!

Jézus ismét példázattal válaszolt:

 • Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. Amikor elkészült a vacsora, elküldte szolgáját, hogy hívja a hivatalosakat:
 • Jöjjetek, minden készen van!"

kép forrása a digitális tankönyvből: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_4/a_nagy_vacsora.html (2022. 02. 14.)

 

23. Nagy vacsora példázata feladatok

2022.02.14

kép forrása: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_4/a_nagy_vacsora.html (2022. 02.14.)

 

28. Lázár feltámasztásának története

2022.02.14

"Lázár súlyos beteg lett. Mária üzent Jézusnak:

 • Uram, akit te szeretsz, beteg lett.

Jézus visszaüzent:

 • Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségéért van, hogy ezáltal dicsőüljön meg az Isten Fia.

Két napig még ott maradtak. Aztán így szólt tanítványaihoz:

 • Menjünk vissza Júdeába!
 • Mester, most akartak megkövezni a zsidók és újra odamégy?
 • Lázár, a mi barátunk elaludt. Elmegyek, hogy felébresszem.
 • Uram, ha alszik, meggyógyul. – Azt gondolták a tanítványok, hogy Jézus valóban csak az alvásról beszél. Jézus akkor nyíltan megmondta nekik:
 • Lázár meghalt. És örülök, hogy nem voltam ott. Tiértetek, hogy higgyetek! Most pedig menjünk el hozzá!"

Kép forrása: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_4/19.html (2022. 02.14.)

 

 

 

30. Zákeus, a jerikói fővámszedő története

2022.02.21

Zákeus kistermetű volt. De Jézust, akiről már ő is sokat hallott, mindenképpen meg akarta nézni. A sokaság gyűrűjében nem látta őt. Ezért előrefutott, felmászott egy fügefára, onnét minden jól látott. Amikor Jézus odaért, felnézett a fára:

kép forrása a digitális tankönyvből: http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_3/17.html (2022. 02.21.)

 

Mappák találhatók

Mappák nem találhatók