Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


7. ÉVFOLYAM II. FORDULÓ

2015.02.02

„Amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett.”

(Zsoltárok 78, 3-4)

 

 

HITÜNK HŐSEI III.

EGYHÁZTÖRTÉNETI LEVELEZŐS VERSENY

7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE

II. FORDULÓ 7. ÉVFOLYAM

2014-15

Beküldési határidő 2014.december 15!

 

_______________________________

 

_______________________________

 

_______________________________

NÉV, ISKOLA

 

 

1. Keresztrejtvény

                                                              $

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Függőleges sor megfejtése:___________________________________________

 1. II. Endre lánya, aki Németországban kórházat alapított.
 2. Gazdag lyoni selyemkereskedő.(két szó)
 3. Wald, Wyclif és Husz, a reformáció ___________________ voltak.
 4. Wald ilyen nyelvű Bibliákat terjesztett a nép között.
 5. Husz János ilyen nemzetiségű volt.
 6. Itt tanított Wyclif János.
 7. Milyen nyelvű Wyclif Bibliája?
 8. Melyik városban prédikált Husz János, itt volt a Betlehem kápolna.
 9. Husz János itt halt meg! (Nem a város neve kell.)
 10. Ki az, akit a katolikus egyház Krisztus földi helytartójának tart?
 11. Hegy Prága mellett. Husz követői erről a helyről is kapták a nevüket.
 12. Wyclif János követői, ez a szó magyarul csendeseket jelent.
 13. Minek nevezzük azokat, akiket kiátkoznak? Ilyen volt Wald és Husz is.
 14. Város, ahol Husz Jánost elítélték.
 15. A szentek földi maradványai.

 

2. Totó

1.) Melyik napon született Luther Márton?

 1. 1526. aug. 1.-én.
 2. 1483. nov. 11.-én.
 3. 1414. okt. 11.-én.

 

2.) Mit tanácsoltak L. M. -nak, mint szerzetesnek a társai, és a rendfőnöket.

 1. Ne foglalkozz a lelki problémáiddal, nem fontosak.
 2. Keveset böjtölsz, és nem sanyargatod meg a tested igazán, ezért lakhat a gonosz benned.
 3. Olvasd a Bibliát, és Augusztinusz írásait, s akkor megleled a választ, amit keresel.

 

3.) A Biblia olvasása során mire döbben rá L. M.?

 1. Isten még több búcsúcédula vásárlását várja el tőlünk.
 2. Isten szeret és megbocsátó (irgalmas).
 3. Isten az ítéletekben gyönyörködik, s a szerzetesek önsanyargatásában.

 

4.) Mi volt Luther reformációjának vezérgondolata?

 1. „Az igaz ember hitből el!”
 2. „Engedelmeskedj a pápának és a császárnak!”
 3. „Az igaz ember mindig a hitről elmélkedik.”

 

5.) Mi a búcsúcédulák árusításának a célja?

 1. Ezzel mindenki belépőjegyet válthat a Szt. Péter bazilikába.
 2. Ebből fedezték a papok fizetését.
 3. Növelte Róma bevételeit, fedezte a bazilika építésének költségeit.

 

6.) Ki volt Bölcs Frigyes?

 1. „A fejedelmek között a legműveltebb, és a műveltek között is fejedelem” = szász választófejedelem.
 2. Egy bölcs tudós.
 3. V. Károly legjobb barátja.

 

7.) Mi épült 1452-től 1667-ig?

 1. A budai vár.
 2. A Szt. Péter bazilika
 3. A kínai nagy fal.

 

8.) Mikor szegezte ki L. M. a tételeit?

 1. 1483. nov.11.-én.
 2. 1517. okt. 31.-én.
 3. 1509. jan. 1.-én.

 

9.) Mikor volt a wormsi birodalmi gyűlés?

 1. 1521
 2. 1490
 3. 1522

 

10.) Holt élt „György lovag” néven L. M.?

 1. Wittenbergben.
 2. Wartburg várában.
 3. Wormsban.

 

11.) Mit jelent a protestáló irat?

 1. Tiltakozást jelent.
 2. Megegyezést jelent.
 3. Királyi nyilvántartást jelent.

 

12.) Mi történt 1521. január 3-án?

 1. L. M.-t a pápa kiközösítette.
 2. L. M. ekkor nősült meg.
 3. Nem történt semmi érdemleges dolog.

 

13.) Mi volt Wartburgban L. M. elfoglaltsága?

 1. Sokat vadászott és lovagolt.
 2. Bibliafordítás.
 3. Pihent és örült, hogy semmivel nem kell foglalkoznia, nem zavarják diákjai.

 

14.) Mikor és hol halt meg Luther Márton?

 1. 1521. jan.3. Wittenbergben.
 2. 1517. okt. 31. Wartburg várában.
 3. 1546. febr. 18. Eislebenben.

 

3. Sorrend!

1.

Strasbourgba megy, a város francia menekültjeinek lesz a lelkésze.

___

 

2.

1564. május 27-én meghalt.

___

 

3.

1536- Institutio (Keresztyén vallás rendszere)

___

 

4.

Eljárt az evangélium híveinek titkos összejöveteleire.

___

 

5.

Orleansba ment tanulni.

___

6.

Apja fényes pályát akart a fiának.

___

7.

Kálvin másodszor Genfben.

___

8.

Farel Genfben marasztalja.

___

9.

Elmenekült Párizsból.

___

10.

Amikor apja meghalt, vissza megy Párizsba, bibliai tanulmányokat folytat.

___

11.

1423-ban került a híres párizsi kollégiumba.

___

 

 

4. Kire illenek a következő mondatok?

 

1.

1521-ben felszólították, hogy vonja vissza tanításait.

____________________

2.

Baselbe, Bernbe került az egyetemre.

____________________

3.

Elkísérte híveit kétszer is Itáliába.

____________________

4.

Bemutatkozó beszédét 34. születésnapján tartotta.

____________________

5.

Apja a jól jövedelmező papságot szánta a fiának-

____________________

6.

Orleansban a nagybátyja volt a görög nyelv tanára.

____________________

7.

X. Leoó pápa egyházi átokkal sújtotta.

____________________

8.

1517. okt. 31.-én a wittenbergi vártemplom kapujára kiszögezte 95 .tételét.

____________________

9.

27 évesen 1536-ban Baselben megírta az Institutiót.

____________________

10.

1536 augusztusban kezdte el a munkáját Genfben.

____________________

 

 

 

5. Keresztrejtvény

                                                                              $

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Függőleges sor megfejtése: __________________________________________________

 

 1. Kinek kellett kiváltképpen falun, kifaragott pennákat kéznél tartania?
 2. A libatollnak melyik végét kellet szakszerűen megfaragni?
 3. Írókönyv, amelyet papírosból készítettek.
 4. Penna, azaz: ______ .
 5. „Ruganyos mozgó”.
 6. Tintatartó.
 7. Libatoll, amelyet megfaragtak.
 8. Táblatörlő.
 9. Linea.
 10. Papír ívek.
 11. Bicska, amellyel a pennát megfaragták.
 12. Vonalazás, azaz: ______ .
 13. Miből készült a diktárium?
 14. Ceruza.