Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


8. ÉVFOLYAM III. FORDULÓ

2015.02.02

„Amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett.”

(Zsoltárok 78, 3-4)

 

 

HITÜNK HŐSEI III.

EGYHÁZTÖRTÉNETI LEVELEZŐS VERSENY

7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE

III. FORDULÓ 8. ÉVFOLYAM

2014-15

Beküldési határidő február 13!

 

_______________________________

 

_______________________________

 

_______________________________

NÉV, ISKOLA

1. Párosítás!

Az „A” oszlopban lévő fogalmak közül válassz, egyet vagy kettőt, és párosítsd a „B” oszlopban lévő fogalommal, vagy névvel.  A megfejtést írd be a „C” oszlopba.

 

 

A

 

B

c

1.

lelkipásztor

gondnok

püspök

főgondnok

főjegyző

 

egyházközség

____________________

____________________

2.

esperes

egyházmegyei gondnok

püspök

egyházfi

lelkészi elnök

 

egyházmegye

____________________

____________________

3.

diakónus

lelkipásztor

püspök

főjegyző

világi elnök

főgondnok

 

egyházkerület

____________________

____________________

4.

lelkészi elnök

világi elnök

tanácsbírók

gondnokok

harangozó

presbiteri jegyző

 

zsinat

____________________

____________________

5.

egyházközség

egyházmegye

egyházkerület

zsinat

 

presbitérium

____________________

____________________

6.

Dunamelléki egyházk.

Dunántúli egyházk.

Tiszáninneni egyházk.

Tiszántúli egyházk.

 

dr. szabó istván

____________________

____________________

7.

Takaró András

Orbán Kálmán

Steinbach Józseg

Demeter Ottó

Dr. Fodor Ferenc

 

püspök

____________________

____________________

8.

kongrua

stóla

parókia

ágenda

liturgia

 

lelkész lakása (lelkészi hivatal, gyülekezeti ház)

____________________

____________________

9.

Dunamelléki -

Dunántúli -

Győr-Sopron- Pápai -

Tiszáninneni -

Tiszántúli -

 

egyházmegye

____________________

____________________

10.

Abaúji-

Őrségi-

Felsőszabolcsi –

Dunántúli –

Nagykunsági -

 

egyházkerület

____________________

____________________

 

10 PONT/______

 

2. Keresztrejtvény

                                                 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 PONT/______

Függőleges sor megfejtése:_________________________________________________________

 1. Testi egészségünk mellett, _____ egészségünk is megromolhat.
 2. Vannak olyan szakemberei egyházunknak, akik ______ és társadalmi bajainkban is segítséget tudnak adni.
 3. Mi magunk is igénybe vehetjük a segítséget, de ajánlhatjuk azoknak, akik segítségre_____________ .
 4. Mit ígér Jézus a foglyoknak?
 5. Jézus názáreti prédikációjában kiknek nyílnak meg a szemeik? (A=Á)
 6. Teher és átok népünk életében.
 7. Házasságok többsége ______ végződik.
 8. Házasság – családsegítő Misszió módszerei között szerepelnek a konferenciák, _____ tanácsadó előadások is.
 9. Alkalmak, beszélgetések, _____ stb.
 10. Kórházmisszióban nemcsak a lelkipásztorok, hanem _____ jelentkező egyháztagok is vannak.
 11. Kórházmisszió  a célját a ___________________-on keresztül fejti ki.
 12. Különböző börtönökben tart istentiszteleteket a: _________.
 13. ____________: a velünk és közöttünk élő romák felé fordul.
 14. Egyik testi fogyaték, korlát, amely megnehezíti az emberek életét.
 15. _____ Forrás Alapítvány.
 16. Mindenhol első lépés a ______________, nemcsak a hajléktalanoknál.
 17. Vakok, siketek, ______-ek Missziója.
 18. Melegedők mellett, ____ szállásra is fogadják a hajléktalanokat.
 19. A Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió kábítószerrel élő, ______ fiatalokkal foglalkozik. (O=Ó)

3. Szótagoló

A vízszintes sorokban neveket, fogalmakat találsz összekeveredve. Írd a vonalra a helyes kifejezést!

 

 

1.

szi

tön

misz

ó

bör

 

 

 

 

 

______________________

2.

gány

misz

ci

szi

ó

 

 

 

 

 

______________________

3.

lék

ta

lan

haj

misz

ó

szi

 

 

 

______________________

4.

lat

szol

segí

csa

és

lád

ság

házas

______________________

5.

szi

ó

misz

ISZÁ

MEN

KOS

 

 

 

______________________

6.

KÓR

LEL

HÁZ

SZOL

SZI

LAT

 

 

______________________

7.

Ó

MISZ

SZI

NE

ME

KÜLT

 

 

 

 

______________________

8.

LEL

GONDO

KI

ZÁS

TE

FON

LE

 

 

 

______________________

9.

SZI

Ó

MISZ

VAK

 

 

 

 

 

 

______________________

10.

Ó

MISZ

SZI

RA

LEP

 

 

 

 

 

______________________

 

10 PONT/______

4. Párosítás

1

MRE a bibliai parancsot, tanítást követve – vigasztalás –befogadás – adományozás -tanítás – közösségépítés - fontosnak tartja ezt a missziót.

A

LEPRAMISSZIÓ

2

A magyar Kékkereszt Egyesülettel közösen végzi szolgálatát a szenvedélybeteg családokért.

B

MENEKÜLTMISSZIÓ

3

Szeretnénk, hogy a betegséget kiváltó mélységes szegénység (amely számunkra elképzelhetetlen) nyomor, alultápláltság, higiéné hiánya, tudatlanság múljék el a Földről.

 

C

HAJLÉKTALAN MISSZIÓ

4

Az egészséges családi és gyülekezeti közösség nélkül élők megtapasztalják a szeretet gyógyító erejét.

D

BÖRTÖNMISSZIÓ

5

A szabadon élő egyháztagok ne feledkezzenek meg a fogvatartottakról.

E

ISZÁKOSMENTŐ MISSZIÓ

 

5 PONT/______

5. Totó  ISKOLATÖRTÉNET

 

1.) Coetust, mai szóval:

 1. Diákönkormányzatnak hívjuk.
 2. Parlamentnek hívjuk
 3. Egyesületnek hívjuk.

2.) Melyik köztársaság mintájára osztotta be a tanulókat a debreceni kollégium is?

 1. Az athéni köztársaság.
 2. A római köztársaság.
 3. A spártaiak mintájára.

 

3.) Mit nem tüntettek fel a debreceni diáknévsorban, ami az egyenlőség elvét hirdette.

 1. Azt, hogy ki volt nemesi származású.
 2. Azt, hogy ki milyen nemzetiségű.
 3. Azt, hogy ki, melyik városból származik.

 

4.) Ki választotta a rectort?

 1. A városi tanács.
 2. A diákság.
 3. A senior és a helyettese.

5.) Honnan ismerjük a debreceni diákok életét?

 1. A fennmaradt naplókból, levelekből.
 2. Az iskola 1657-es törvényeiből.
 3. Az iskola naplójából.

6.) Ki választotta a seniort és a contrascribát?

 1. A diákság, vagyis a coetus.
 2. A rektor.
 3. A városi tanács.

7.) Kire illet a következő felsorolás?

„Okos, tudós,józan, jámbor, kipróbált hitű, erkölcsű és életű”

 1. rector és a senior
 2. Lotor és a vigil
 3. senior és a contrascriba

8.) Kinek a kötelessége volt, hogy coetus vagyonát méltányosan kezelje, és a járandóságokat igazságosan ossza ki?

 1. Contrascriba
 2. Oeconomus
 3. Senior

 

9.) Kinek volt a kötelessége, hogy felügyelje a tanulók iskolán belüli és iskolán kívüli tevékenységét?

 1. Coquus
 2. Contrascriba
 3. Explorator

 

10.) Élelmezésért felelős diáktisztviselő volt a:

 1. Cantores
 2. Collega
 3. Coquus

 

11.) Akire a „officiales” három hónapig tartó mosogatás szolgálatát rótta ki, ő volt a:

 1. vigil
 2. explorator
 3. lotor

12.)Mikor teljesítettek szolgálatot a vigilek?

 1. Reggel 9 és du. 3 óra között.
 2. Este 9 és hajnal 3 óra között.
 3. Reggeltől, estig.

13.) Kik voltak a rector hallgatói, vagyis kiket tanított a rector?

 1. Minden diákot.
 2. Csak az alsóbb évfolyamon tanulókat.
 3. Csak a subscribált tógátus diákokat.

14.) Hogy hívták azt a ruhát, amelyet csak a lelkészi pályára készülőknek volt kötelező viselni?

 1. palást
 2. tóga
 3. süveg

14 PONT/____