Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HITÜNK HŐSEI VI.

HITÜNK HŐSEI VI.

EGYHÁZTÖRTÉNETI CSAPATVERSENY VERSENY

7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE

 

„Amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk… a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett.”

(Zsoltárok 78, 3-4)

 

A verseny célja, hogy a tanulók a felkészülés alatt átfogó ismereteket szerezzenek az egyháztörténet terén, melynek során érezzék meg, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit a történelemben, sokféle formában jelent meg. Bízunk abban, hogy a versenyre való készülés, tanulás, kutatás során a tanulóink megértik az egyháztörténetet, mint a keresztyénség közös történetét. Nem utolsó sorban hozzásegíti őket ahhoz, hogy megtalálják saját, református identitásukat.

 

 

A 2017/18-As tanévben iskolánk meghirdeti a hatodik éve elindított egyháztörténeti versenyét, ebben a tanévben szakítva a hagyományokkal, CSAPATVERSENYT hirdetünk 7-8. évfolyamos diákok számára. Amelyre 3-4 fős csapatok jelentkezését várjuk.

 

 

Csapatverseny témája: LORÁNTFFY ZSUZSANNA és ÁRVA BETHLEN KATA, életének, és korának korosztályszintű ismerete.

 

Ajánlott szakirodalom:

György Antal: A hit példaképei, Egyháztörténeti olvasókönyv, Kálvin Kiadó, Budapest, 2004.

Lorántffy Zsuzsanna: 247-257.o.

Árva Bethlen Kata 301-321.o.

Dr. Benke György: Hittan 7. tankönyv, RPI, Budapest, 2011

39. Lorántffy Zsuzsanna, református egyházunk patrónája 91.o.-92.o.

41. Árva Bethlen Kata, a hívő és áldozatos mágnásasszony 95.o. 97.o.

Dr. Benke György: Hittan 7, Tanári segédkönyv, Budapest, RPI, 2000

39. Lorántffy Zsuzsanna 111.o.-113.o.

41. Árva Bethlen Kata 117.o-119.

Ajánlott irodalom még:

PROTESTÁNS HŐSÖK, FÉLSZÁZ PORTRÉ AZ ELMÚLT FÉL ÉVEZRED MAGYAR TÖRTÉNELEMBŐL, PRESS-PANNONICA-MEDIA –AMFIPRESSZ, 2016 Szerkesztette: FAGGYAS SÁNDOR

Lorántffy Zsuzsanna 97.o – 100.o.

Bethlen Kata 163.o.- 170.o.

Internetes anyagok amelyek segíthetik a felkészülést.

G. Etényi Nóra: Lorántffy Zsuzsanna politikai és kulturális szerepe hazai és európai tükörben: http://radaygyujtemeny.hu/etenyin.htm  (2017.11.22.)

Híres magyar nők – Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony: http://montazsmagazin.hu/hires-magyar-nok-lorantffy-zsuzsanna-fejedelemasszony/ (2017.11.22.)

Lorántffy Zsuzsanna rövid életrajza: http://andrassygimi.hu/joomla/wrappers/iskola_tortenet/pages/lorantffy.html (2017.11.22.)

Dienes Dénes: Lorántffy Zsuzsanna

http://www.patakarchiv.hu/wa_files/lorantffy.pdf (2017.11.22.)

Fehér Erzsébet: A könyvíró fejedelemasszony, Lorántffy Zsuzsanna: https://honismeret.hu/honismeret-folyoirat/a-konyviro-fejedelemasszony-lorantffy-zsuzsanna (2017.11.22.)

Árva Bethlen Kata élete: https://erdelyikronika.net/2017/01/19/arva-bethlen-kata/ (2017.11.22)

Bethlen Kata: Önéletírása mek.niif.hu/06100/06187/html/mei16_180030030001/mei16_180030030001.html (2017.11.22.)

Bethlen Kata: http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/02/276.html  (2017.11.22.)

 

 

A verseny időpontja: 2018. március 10. (szombat)

Levelezési cím:          Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda

                                    2700 Cegléd, Szabadság tér 4.

 

Kapcsolattartó tanár neve: Turbucz Erzsébet, erzsiturbucz@gmail.com

                                               Tel: 06-20-806-23-52

 

A jelentkezés elfogadásáról az iskolának e-mailben visszajelzést küldünk.

Mellékelten küldünk egy jelentkezési lapot is, amelyet e-mailben és postai úton is szívesen fogadunk.

 

Nevezési díj: 1500 Ft / fő

 

A sikeres felkészüléshez – www.turbuczerzsebet.eoldal.hu oldalon a megszokott feladat típusokat a felkészítő kollégák most is megtalálhatják. Feltöltésre kerülnek word dokumentumban azok az anyagok is, amelyek az ajánlott szakirodalom gerincét alkotják.

 

Előzetes feladatok - A felkészülés során kérjük, hogy egy 3-4 perces PPT bemutatót készítsenek a csapatok, Lorántffy Zsuzsanna, vagy Árva Bethlen Kata életéből, amelyet a verseny során majd be kell mutatniuk. A Református Énekeskönyvből pedig szükséges lesz a 225., 226., 235., 236., 346., 380. dicséret ismerete.

 

A versenyt szóbeli és írásbeli feladatokkal szeretnénk élvezetesebbé és izgalmassá tenni.

 

Szeretettel hívjuk és várjuk az iskolák csapatait erre a napra.

 

 

 

 

J E L E N T K E Z É S I  L A P

 

„HITÜNK HŐSEI” VI.

 

EGYHÁZTÖRTÉNETI CSAPATVERSENYRE*

 

 

 

ISKOLA NEVE. _________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 

CÍME:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

CSAPAT NEVE. _________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

CSAPATTAGOK NEVE: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

FELKÉSZÍTŐ TANÁR NEVE: ________________________________________________

 

ÉVFOLYAM/OSZTÁLY:__________________________________________________

 

 

 

2018.__________________________

 

                                                           ________________________________________

                                                                                   Felkészítő tanár

 

Felkészítő tanár elérhetősége:

 

 

Telefon: _________________________

 

Email cím: ________________________