Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


37. BETHLEN GÁBOR, A REFORMÁTUS FEJEDELEM

2015.05.20

37. BETHLEN GÁBOR, A REFORMÁTUS FEJEDELEM

 

37.1. Igaz, vagy hamis?

1.

___

A korán árvaságra jutott Bethlen Gábort nagybátyja iskoláztatta Bécsben, és 13 évesen a Habsburg király udvarába került.

2.

___

Bethlen 15 évesen vett részt először csatában az erdélyi fejedelem oldalán.

3.

___

Bethlen Gábort 33 éves korában  erdélyi fejedelemmé választották.

4.

___

Ő is harcolt a római katolikus megoltalmazásáért, és győztesen  Pozsonyt is elfoglalta, a királyi korona is a kezére került.

5.

___

1620-ban Bethlen felvette a „Magyarország fejedelme” címet, majd a besztercebányai országgyűlés királlyá választotta.

6.

___

A Habsburg királyi udvar 1606-ban békét kötött Bethlen Gáborral. (Nikolsburgi béke)

7.

___

Bethlen az egyháza munkáját, a hitéletet sokféle eszközzel segítette.

8.

___

Templomokat építtetett, tornyokat állíttatott, harangokat öntetett, és orgonákat szereltetett fel.

9.

___

A lelkipásztoroknak, még ha nemesi családból is származtak, megtiltotta hogy nemesi ragjukat használják, és a címerüket nyilvánosan mutogassák.

10.

___

Bethlen felvirágoztatta a sárospataki kollégiumot, annak nagy értékű könyvtárát Gyulafehérvárra szállíttatta.

11.

___

Segítette a nagyenyedi, kolozsvári és debreceni iskolákat, számos diáknak lehetővé tette a külföldi egyetemen való tanulást.

12.

___

A katolikus iskolákat bezáratta, a bibliafordításukat betiltotta.

13.

___

Bethlen Gábor a táborba, a háborúba is magával vitte Bibliáját és olvasott belőle ,a kegyes, bibliás fejedelmek közé tartozott.

 

37.3. Egészítsd ki az alábbi szöveget!

„Isten az, aki … az én ___________  ________________ elégtelenségemből elégségessé tett, _______________ annyira való okosságból tudósított (ti. annyi okossággal ruházott fel), hogy 16 esztendőnek lefolyásain ____________ lovainak lábok _________ földjét nem nyomták.”

 

Hazámnak, gondviselésére, tudatlanságomból, ellenségünk, hazánk

37.4. Totó

 

1.) Ki nevelte fel Bethlen Gábort?

 1. Nagybátyja.
 2. Nagyszülei.
 3. Nagynénje.

 

2.) Hány éves korában került az erdélyi fejedelmi udvarba?

 1. 13 éves korában.
 2. 15 éves korában.
 3. 10 éves korában.

 

3.) Hány esztendős volt, amikor részt vett az első csatájában?

 1. 13
 2. 15
 3. 10

 

4.) Hol találkozunk Bethlen Gáborral 16 éves korában?

 1. A lengyel király udvarában.
 2. Cseh-magyar királyi udvarban.
 3. A holland királyi udvarban.

 

5.) Mivé nevezik ki Bethlen Gábort 20 éves korában?

 1. Fejedelemmé.
 2. Generálissá.
 3. Nagykövetté.

 

6.) Bethelen Gábor hány esztendős korában lett Erdély fejedelme?

 1. 30
 2. 33
 3. 45

 

7.) Milyen címet vett fel 1620-ban ?

 1. „Magyarország fejedelme”
 2. „Morvaország fejedelme”
 3. „Cseh ország fejedelme”

 

8.) Kiknek a megsegítésére indult harcba?

 1. Felvidéki protestánsok megoltalmazásáért.
 2. A török hódoltságban élő protestánsok megsegítésére.
 3. Erdélyi protestánsokért indult harcba.

 

9.) Melyik város elfoglalása volt fontos győzelem?

 1. Kassa elfoglalása.
 2. Debrecen elfoglalása.
 3. Pozsony elfoglalása.

 

10.) Bethlent hol választották meg királlyá?

 1. A pozsonyi országgyűlésen.
 2. A debreceni országgyűlésen.
 3. A besztercebányai országgyűlésen.

 

11.) Mikor kötött vele békét a Habsburg királyi udvar?

 1. Bécs 1606
 2. Nikolsburg 1621
 3. Szatmár 1711

 

12.) Mit adományozott a lelkipásztoroknak és utódaiknak?

 1. Földbirtokot adományozott.
 2. Házat és vagyont adományozott.
 3. Nemességet adományozott.

 

13.) A csatákban, háborúkban is olvasta:

 1. A híres csaták történetét.
 2. A híres katonák történetét.
 3. A Bibliáját.

 

14.) Melyik kollégiumot virágoztatta fel?

 1. A sárospataki kollégiumot.
 2. A pápai kollégiumot.
 3. A gyulafehérvári kollégiumot.