Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


20. JÉZUS ÉS A HÁZASSÁGTÖRŐ ASSZONY

2015.11.02

20. A HÁZASSÁGTÖRŐ ASSZONY

20.1. Igaz, vagy hamis?

 

1.

___

Egyik este Jézus a templomban tanított, amikor az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, és egy férfit vezettek elé, akit házasságtörésen értek.

2.

___

A farizeusok és az írástudók az asszonyt vádolták, de valójában Jézust akarták próbára tenni.

3.

___

A sokaságban némelyek azt mondták Jézusról, hogy jó ember, mások a nép hitetőjének tartották.

4.

___

A sokaságban mindenki azt mondta Jézusról, hogy jó ember.

5.

___

Jézus vett egy papírlapot és arra írt valamit, és hallgatott.

6.

___

Jézus lehajolva ujjával írt a földre, és hallgatott.

7.

___

Amikor a vádolók újra kérdezték akkor felegyenesedett Jézus, és azt mondta nekik, hogy Mózes törvénye szerint kell ítélkezni.

8.

___

Amikor a vádaskodók meghallották, hogy: - az dobja rá az első követ, aki közületek nem bűnös! - egymás után elsomfordáltak.

9.

___

Jézus egyedül maradt az asszonnyal, aki még mindig ott állt, és várta, hogy az ítélkezők elvigyék

10.

___

Jézus keményen megdorgálta az asszonyt, majd elbocsátotta.

11.

___

Jézus ezt kérdezte az asszonytól: Senki sem vádol téged, senki sem ítél el?

 

20.2. Ki mondta, kinek?

 

1.

Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.

__________________________

2.

Te önmagadról teszel bizonyságot. A te bizonyságtételed nem igaz.

__________________________

3.

Ha én önmagamról teszek bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek.

__________________________

4.

Ti azonban nem tudjátok, hogy honnan jövök és hová megyek. Ti csak test szerint ítéltek.

 

__________________________

5.

Én nem ítélek el senkit. De ha ítélek, akkor is igaz az én ítéletem!

__________________________

6.

Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték.

__________________________

7.

Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg, az ilyeneket.

__________________________

8.

Te mit mondasz?

__________________________

9.

Az dobja rá az első követ, aki közületek nem bűnös!

__________________________

10.

Hát ők hol vannak? Senki sem vádol téged, senki sem ítél el?

__________________________

11.

Senki, Uram.

__________________________

12.

Én sem. Eredj el, de ne vétkezz többet!

__________________________

 

 

 

 

20.3. Egészítsd ki az alábbi szöveget!

 

 

„Én _______ a világ __________, aki engem követ, nem jár _________, hanem övé lesz az ____ világossága.

Te _____________ teszel bizonyságot. A te __________________ nem igaz.

Ha én önmagamról teszek bizonyságot, akkor is _______ a bizonyságtételem, mert tudom, honnan ________ és hová ________.

Ti azonban nem tudjátok, hogy honnan jövök és hová megyek. Ti csak test szerint ________.

Én nem ítélek el senkit. De ha ítélek, akkor is ________ az én ítéletem!”

 

 

vagyok,

világossága, sötétségben,

élet,

önmagadról, bizonyságtételed,

igaz,

jöttem,

megyek,

ítéltek,

igaz

 

 

 

20.4. Sorrend!

 

1.

Az dobja rá az első követ, aki közületek nem bűnös!

 

___

 

2.

A farizeusok és az írástudók megkérdezték Jézustól, milyen ítéletet hozna ebben az ügyben?

 

___

 

3.

Egy reggel a templomban tanított, amikor egy házasságtörésen ért asszonyt hoztak elé.

 

___

 

4.

Eredj el, de ne vétkezz többet!

 

___

 

5.

Jézus lehajolva, ujjával írt a földre, és hallgatott.

 

___

 

 

20.5. Totó

 

1.) Hogyan kezdi Jézus az önmagáról szóló kijelentést?

 1. „Ti ezt mondjátok rólam….”
 2. „Az emberek szerint…”
 3. „Én vagyok…”

2.) Miben részesül az, aki Jézust követi? Nem jár sötétségben:

 1. ezért nem botlik meg soha.
 2. övé lesz az élet világossága.
 3. övé lesz minden siker.

3.) Mivel vádolták meg a farizeusok Jézust? Azzal, hogy Jézus:

 1. bizonyságtétele nem igaz.
 2. gyógyításai csalások.
 3. ítéletei igazságtalanok.

4.) Jézus azt válaszolta a farizeusoknak, hogy:

 1. tudom, milyen tervetek van ellenem.
 2. tudom, honnan jöttem és hová megyek.
 3. tudom, mit gondoltok rólam.

 

5.) A farizeusok nem tudták, hogy:

 1. Jézus honnan jött, és hová megy.
 2. Jézus mit fog mondani az asszony ellen felhozott vádra.
 3. Jézus tud írni.

6.) Hogyan ítélkeztek a farizeusok?

 1. Igazságosan.
 2. Lélek szerint.
 3. Test szerint.

7.) Ezt mondta Jézus: ha ítélek, akkor is:

 1. törvényes az én ítéletem.
 2. igaz az én ítéletem.
 3. biztos az én ítéletem.

8.) Kit vezettek a farizeusok és az írástudók Jézus elé?

 1. Egy lopáson ért asszony.
 2. Egy házasságtörésen ért férfit.
 3. Egy házasságtörésen ért asszonyt.

9.) Mózes törvénye szerint mi volt a házasságtörés büntetése?

 1. Megbotozás.
 2. Megkövezés.
 3. Börtön.

10.) Mi volt a farizeusok és az írástudók eredeti célja?

 1. Jézust próbára akarták tenni.
 2. Megtudni azt, Jézus hogyan vélekedik a nőkről.
 3. Biztosak akartak lenni abban, hogy Jézus ismeri a törvényt.

11.) Hogyan vélekedett a nép Jézusról?

 1. Van, aki azt mondta, hogy jó ember, mások a nép hitetőjének tartották.
 2. Mindenki jó embernek tartotta Jézust.
 3. A nép hitetőjének, becsapójának tartotta mindenki.

12.) Mit tett Jézus az asszony ellen felhozott vád meghallgatása után?

 1. Otthagyta a vádaskodókat.
 2. Lehajolva ujjával írt a földre, és hallgatott.
 3. Elmondta, milyen ítéletet kell hozni Mózes törvénye alapján.

13.) Amikor újra kérdezték Jézust, Ő így felelt: Az dobja rá az első követ:

 1. aki hozott magával.
 2. aki ott volt a tett elkövetésénél.
 3. aki közületek nem bűnös.

14.) Hogyan bocsátotta el Jézus az asszonyt?

 1. Eredj el, és légy jó felesége a férjednek!
 2. Eredj el, de ne vétkezz többet!
 3. Eredj el, de legközelebb vigyázz, észre ne vegyenek!

 

20.6. Keresztrejtvény

                                                       

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Függőleges sor megfejtése. ___________________________________________________

 

 1. Vád az asszony ellen.
 2. Jézus a világ _________ .
 3. A vádaskodók egyik csoportja. A ______ .
 4. Mi volt a vádaskodók valódi célja? Jézust _______ tenni.
 5. „Az dobja rá az ______ követ, …”
 6. Aki _____-, annak nincs joga megkövezni másokat.
 7. Kik somfordáltak el az asszony, és Jézus mellől?
 8. Mikor tanított Jézus a templomban,
 9. A vádlott ügyében meghozott döntés. Az _____ .
 10. Hol parancsolta meg Mózes, hogy a házasságtörés büntetése a megkövezés?
 11. „______ el, de ne vétkezz többet!”
 12. „____ vagyok a világ világossága…”
 13. A vádaskodók másik csoportja. Az ______ .