Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


10. AZ EGYHÁZ SZERVEZETI KIALAKULÁSA

2014.07.29

10. AZ EGYHÁZ SZERVEZETI KIALAKULÁSA

 

Totó kérdések:

 

1.) Hivatalosan minek nevezzük a gyülekezetet?

a)    Hitközség

b)   Egyházközség

c)    Egyházi önkormányzat

2.) Az egyház növekedésével szükség volt egyre több:

a)    Szervezeti kiépítésre, és egyre több tisztségviselő lett.

b)   Szervezeti kiépítésre, és egyre egy egyházi bíróság lett.

c)    Szervezeti kiépítésre, és egyre több rendelet született meg.

3.) A jeruzsálemi templomot és zsinagógákat:

a)    Istentisztelet tartására, tanításra, evangélizálásra, és közös imádságra használták.

b)   Istentiszteletek tartására, és adományok összegyűjtésére használták.

c)    Istentiszteletek tartására, és evangélizálásra használták.

4.) Mi történt Kr.u. 70-ben!

a)    Péter és Pál halála Rómában.

b)   Jeruzsálem pusztulása.

c)    Apostoli Hitvallás elfogadása.

5.) 70 után hol tartották az istentiszteleteket?

a)    Sehol.

b)   Zsinagógában.

c)    Családi házaknál.

6.) Mióta vannak a gyülekezeteknek vezetői?

a)    Kezdettől fogva.

b)   Milánói rendelt óta.

c)    Reformáció óta.

7.) Melyek azok a császárok, akik segítették, és erősítették az egyházat?

a)    Konstantin és Theodosius

b)   Tibérius és Theodosius

c)    Diocletianus és Trajanus

8.) A legnagyobb tekintéllyel felruházott tisztségviselők az:

a)    Apostolok.

b)   Presbiterek.

c)    Püspökök.

 

9.) Az apostolok:

a)    Megfogalmazták a keresztyén tanításokat és megalapították a gyülekezeteket.

b)   Ők fogalmazták meg, hogy ki hogyan viselkedhetett az istentiszteleten.

c)    Ők alapították meg az egyházi bíróságokat.

10.) Jézus Kisztus tanítványaiból lettek a:

a)    Diakónusok.

b)   Püspökök.

c)    Apostolok.

11.) Júdás halála után a 12 tanítvány közé választották:

a)    Szilászt.

b)   Mátyást.

c)    Pált.

12.) Miért került sor a diakónusok megválasztására?

a)    Az apostolokat segítség az egyre szaporodó gyülekezeti munkában.

b)   Presbitereket segítsék az egyre szaporodó gyülekezeti munkában.

c)    A katechétákat segítsék az egyre szaporodó gyülekezeti munkában.

13.) Diakónusok feladata:

a)    Az istentiszteletek felügyelete, igehirdetés.

b)   Rászorulók, egyedül levők, betegek gondozása.

c)    Az egyházba belépők tanítása.

 

14.) A presbiterek és a vének:

a)    A helyi gyülekezetek felügyelői voltak.

b)   A helyi gyülekezetek pénztárosai voltak.

c)    A helyi gyülekezetek harangozói voltak.

15.) A presbiterek feladta volt a gyülekezet:

a)    Összetartása, védelme, tanítása, pásztorolása.

b)   Összetartása, az épületek gondozása.

c)    A gyerekek tanítása, a betegek ápolása.

16.) A püspök szó:

a)    Betegápolót jelent.

b)   Felügyelőt jelent.

c)    Tanítót jelent.

17.) A tanítók:

a)    A keresztyén hit alapelemire tanították azokat, akik be akartak lépni az egyházba.

b)   A keresztyén hit alapelemeire tanították azokat, akik tagjai voltak az egyháznak.

c)    A keresztyén hit alapelemeire tanították a kíváncsi pogányokat.

 

 

Megoldás:

 

1.b

2.a

3.a

4.b

5.c

6.a

7.a

8.a

9.a

10.c

11.a

12.a

13.b

14.a

15.a

16.b

17.a