Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


30. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER, DEBRECEN REFORMÁTORA

2014.08.12

 
 
 
1.
___
Szegedi Kis István volt Tiszántúl első református püspöke „debreceni juhainak méltatlan pásztora.”
2.
___
Méliusz név a Juhásznak görögösített formája.
3.
___
Méliusz Somogy megyében született, Szegedi Kis István volt rá nagy hatással a tolnai iskolában.
4.
___
Mint mások, ő is Genfbe ment tanulni, ahol Melanchton nagy mértékben gazdagította tudását és szélesítette érdeklődését.
5.
___
Méliusz vezetői adottságaira jellemző, hogy ő volt Wittenbergben a magyar diákok vezetője.
6.
___
Hamar hazahívták, hogy nagyvárad prédikátora legyen, a szélsőséges irányzatoktól védje meg a megújuló egyházat.
7.
___
16. sz-ban két sikeres eszköze volt a tömegek/emberek elérésének. egyik a szószék, a másik a könyvnyomtatás.
8.
___
Méliusz ezt mondta: „Isten látja, hogy nem lehetek néma eb.”
9.
___
Kihasználta Méliusz Sztárai debreceni nyomdáját, ahol 44 nyomtatott könyve jelent meg, és 6 kiadatlan kézirat maradt utána.
10.
___
Huszár Gál művei között „füves könyv” is szerepelt, felsorolva benne a különböző betegségek gyógyítására való növényeket.
11.
___
Méliusz munkássága nyomán fogadták el a zsinatok a Heidelbergi Kátét és Második helvét Hitvallást.
12.
___
Méliuszt méltán hasonlították Kálvinhoz.
 
Megoldás:
 
1.
h
2.
i
3.
i
4.
h
5.
i
6.
h
7.
i
8.
i
9.
h
10.
h
11.
i
12.
i
 
 
1.) Melyik Egyházkerületnek volt első püspöke Méliusz?
a)      Tiszántúl.
b)      Dunántúl.
c)      Dunamellék.
2.) Ki volt Méliusz tanítója a tolnai iskolában?
a)      Sztárai Mihály.
b)      Dévai Bíró Mátyás.
c)      Szegedi Kis István.
3.) Melyik nyelvet nem tanulta Méliusz?
a)      A héber és a görög.
b)      A török.
c)      Az angol.
4.) Külföldön, hol és melyik híres tanárnál gazdagította tudását?
a)      Wittenbergben Luthernél.
b)      Wittenbergben Melanchtonnál.
c)      Wittenbergben Zwinglinél.
5.) Méliusznak milyen adottsága kellett ahhoz, hogy szénior lehessen?
a)      Szónoki adottságok.
b)      Vezetői, szervezői adottságok.
c)      Jól megjelenés, lenyűgöző alkat.
6.) Mitől kellett Méliusznak megvédenie az egyházat?
a)      A szegénységtől, pénztelenségtől.
b)      A törököktől.
c)      A szélsőséges irányzatoktól.
7.) A 16. sz-ban milyen eszközökkel lehetett a tömegeket elérni?
a)      Újsággal és rádióval.
b)      Prédikációval (szószék)
c)      Prédikáció és könyvnyomtatás.
 
8.) Hogyan prédikált Méliusz? Mi jellemezte az igehirdetéseit?
a)      Nagy erővel, személyválogatás és félelem nélkül beszélt.
b)      Csendes nyugodt és vigasztaló hangon beszélt.
c)      Nagy erővel de tele szorongással, félelemmel beszélt.
 
9.) Hány művéről tudunk Méliusznak?
a)      44 nyomtatott könyvről és 6 kéziratról.
b)      44 könyvről.
c)      Csak kéziratok maradtak fenn utána.
10.) Méliusz jelentős művel:
a)      Az első magyar nyelvű hitvallás, az első református szellemű káté, még füves könyv is.
b)      A első teljes magyar nyelvű bibliafordítás és istentiszteleti rendtartás.
c)      Az első magyar nyelvtan, bibliafordítás és bibliamagyarázat.
11.) Méliusz munkássága során a reformáció melyik ága erősödött meg Magyarországon?
a)      A lutheri reformáció (evangélikus egyház)
b)      Az unitárius, Szentháromságtagadó irányzat.
c)      A református reformáió (svájci, helvét ága)
12.) Miért volt jelentős az 1567-es debreceni alkotmányozó zsinat?
a)      Ez a zsinat erősítette meg Méliuszt a püspökségében.
b)      Nagyon sokan részt vettek rajta, Dunántúlról és Erdélyből is.
c)      Megszervezte a Magyarországi Református Egyházat, és a rendelkezések kiterjedtek Erdélyre, a török hódoltsági területekre is.
13.) Kihez hasonlították Méliuszt?
a)      Lutherhez.
b)      Kálvinhoz.
c)      Zwinglihez.
14.) Igehirdetéseiben mi ellen harcolt Méliusz?
a)      A tévtanítások és az erkölcstelen életmód ellen.
b)      A tévtanítások és a írástudatlanság ellen.
c)      A tévtanítások és a vándorprédikátorok ellen.
 
 
Megoldás:
 
1.a
2.c
3.c
4.b
5.b
6.c
7.c
8.a
9.a
10.a
11.c
12.c
13.b
14.a