Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


9.KONSTANTIN CSÁSZÁR KORSZKALKOTÓ DÖNTÉSE

2014.07.29

 

9. KONSTANITN CSÁSZÁR KORSZAKALKOTÓ DÖNTÉSE

 

Totó

1.)    Jézus mennybemenetelének ünnepe:

a.)    Áldozócsütörtök

b.)    Karácsony

c.)    Húsvét

 

2.)    Minek az ünnepe ma a Pünkösd?

a.)    Jézus születése.

b.)    Jézus mennybemenetele.

c.)    A Szentlélek kitöltetése és az egyház megalakulása.

 

3.)    Melyik ünnephez kapcsolódik 3000 ember megkeresztelkedése?

a.)    Áldozócsütörtök

b.)    Vízkereszt

c.)    Pünkösd

 

4.)    Ki tartott beszédet Pünkösdkor?

a.)    János

b.)    Péter

c.)    Jakab

 

5.)    Melyik várost nevezzük a misszió bölcsőjének:

a.)                Jeruzsálem

b.)                Szíriai Antiókhia

c.)                Pizídiai Antiókhia

 

6.)    Pál apostol születési helye:

a.)             Damaszkusz

b.)            Tarzusz

c.)             Jeruzsálem

 

7.) Pál apostol foglalkozása:

a.)    cipész mester volt.

b.)    fazekasmester volt.

c.)    sátorponyva szövő, sátorponyva készítő volt

 

8.) Mi volt a császárkultusz?

a.)    Azok a kultikus alkalmak, amelyeken a császár részt vett.

b.)    Azok alkalmak amelyek a császár hatalmáról szóltak.

c.)    Az a tény, hogy a császárt isten fiának tekintették és áldozatot mutattak be a szobra előtt és imádkoztak hozzá.

 

 

9.) Miért nem engedelmeskedtek a keresztyének a császárkultusz elvárásainak?

a.)    Mert nem imádhattak bálványt, nem imádkoztak a császárhoz, csak a császárért.

b.)    Mert nem tisztelték a császárt, mindig lázítottak ellene.

c.)    Mert nem vettek részt azokon az alkalmakon, ahol a császár is ott volt.

 

10.) Melyik császár idejében volt János apostol a Patmosz szigetén?

a.)    Domitianus

b.)    Nagy Konstantin

c.)    Diocletianus

 

11.) A Milánói rendelet mit biztosított a keresztyéneknek?

a.)    Államvallást,

b.)    Szabad vallásgyakorlatot,

c.)    Lelkiismereti szabadságot.

 

12.) A keresztyén szó jelentése:

a.)    Istenhez tartozó.

b.)    Egyházhoz tartozó.

c.)    Krisztushoz hasonló, krisztusi.

 

13.) A görög eklézsia szó jelentése:

a.)    Kihívottak, Isten választott népe (egyház),

b.)    Elhívottak a szolgálatra (gyülekezet),

c.)    Szépen felépült templom.

 

14.) Mit jelent az „orando et laborando” latin kifejezés?

a.)    Imádkozva és dolgozva.

b.)    Egyedül Istené a dicsőség.

c.)    Istenért és a hazáért.

 

 

Megoldás:

 

1.a

2.c

3.c

4.b

5.b

6.b

7.c

8.c

9.a

10.c

11.b

12.c

13.a

14.a

 

Fogalmak, nevek párosítása!

 

1.

Misszió

A.

vértanú

2.

István

B.

küldetés

3.

Mártír

C.

Örömhír, jó hír

4.

Evangélium

D.

Nem zsidó, nem keresztyén

5.

Pogány

E.

Egyház, kihívottak, Isten választott népe

6.

Keresztyén

F.

Koszorú, a győztes fején

7.

Ekklésia

G.

Krisztusi, Krisztushoz tartozó

 

Megoldás:

1=B,2=F,3=A,4=A,5=D,6=G,7=E